Priser

Priser på vores ydelser

Priserne er vejledende og afhænger af boligens alder, boligarealet og antal af etager.

Ved bestilling af flere ydelser på samme tid kan der opnås en samlet rabat på hhv. 10% til 25%.

Kontakt derfor EHB for at få et tilbud der passer på netop din bolig, og den ydelse du ønsker.

Energimærkning af flerfamilieboliger over 500m2, etageboliger, institutioner, erhvervsbyggerier samt blowerdoor test, termografering, fugtmålinger, skimmel og svampe undersøgelser.
Bygherrerådgivning og konsulentydelse honoreres efter medgået tid eller efter fast prisaftale ekskl. moms, alt afhængig af arbejdets art og omfang.

Priserne er inklusiv moms, indberetningsgebyr og kørsel.

Priserne er gældende for enfamiliehuse.