Energimærkning i Nordsjælland og omegn

Gyldig og lovpligtig energimærkning i Nordsjælland og omegn

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning i Nordsjælland såvel som i resten af Danmark, når en bolig sælges. EHB energimærker fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover, samt række-, kæde- og dobbelthuse.

Synliggør muligheder og spar penge

Formålet med energimærkningen er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Mærket skal være synligt ved annoncering

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Der er krav om energimærkning ved:

Vi løser din opgave

Kontakt mig på telefon (+45) 28 87 02 92 eller på mail ehb@ehboligsyn.dk med en beskrivelse af din opgave eller, lad os evt. mødes til en uformel snak og om, hvordan jeg kan hjælpe.

Energimærkning i Nordsjælland af flerfamilieboliger

Flerfamilieboliger over 500 m2, større bygninger og institutioner mm.

Energimærkning af flerfamilieboliger over 500m2, etageboliger, institutioner, erhvervsbyggerier mm. udføres af EHB’s samarbejdspartner, der tager sig af de større byggerier. EHB sår gerne for formidlingen, samt sørger for kvaliteten af udførelsen.

Energimærkningen er gyldig i 10 år.