El-eftersyn ved salg

El-eftersyn ved salg er din sikring ved eventuelle fejl og skader

Installationsrapporten er ligesom tilstandsrapporten, en frivillig ordning, men med en elinstallationsrapport, hæfter sælger heller ikke for skjulte installations fejl og skader. Det er en forudsætning for at kunne tegne en ejeskifteforsikring.

Udført af aut. elinstallatørvirksomhed

Elinstallationsrapporten udarbejdes således på baggrund af et el-eftersyn, der altid foretages af en af EHB’s samarbejdspartnere som er en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Ved udarbejdelse af en elinstallationsrapport, som er en skriftlig rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter på udførelsestidspunktet.

En ejendom er omfattet af ordningen, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælger eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber

Elinstallationsrapporten er gyldig i 1 år.